Риболова в черно море

Интересни материали за риболова и морските обитатели в черно море.

Риби

Сред многообразието на черноморския свят, моруната заема важна позиция. Тя достига късно до полова зрелост, като за мъжките този период започва на 14 или 18 г, а при женските е към 16 и 23 г. Вземайки под внимание условията на живот днес във водите на Черно море и начините за риболов, моруна все по-трудно достига до такава възраст и създава поколения. За Черно море е известно още, че есетра риба е в малки количества, за разлика от миналото, когато по българския участък на река Дунав и в Черно море са се срещали около 6 вида есетрови риби. Днес всяка една от тях е част от списъците на Международна Червена книга за опазване на застрашени видове. По данни от Организацията днес са запазени 4 вида на естери, но и те са изправени пред сериозна заплаха от изчезване. Те обитават и някои от вливащите се в морето реки, там есетровите риби отиват,…
Морската шир не бива да се измерва само по размери, но и по обитатели. Тя има такива екземпляри и видове риби, които не са за пренебрегване нито от рибарите, нито от любителите за природни богатства. Така например Калкан в Черно море има, но обитава основно водите с по-голяма дълбочина. В миналото рибари са измервали размерите му, на база стъпки, а днес я известно, че тя достига половин метър в диаметър и се счита за много едър екземпляр. За последно по-голямо находище на едри калкани, според рибари, е местността Козлука, намираща се на юг от Слънчев бряг. Днес поради застрояване на крайбрежието и съпътстващите го промени и нови условия, в това число замърсяване, калканът бива изчезващ вид. Сред уникалните и неповторими морски обитатели, които днес липсват в асортимента на Черно море е тюлен монах. Размерите му също били впечатляващи и достигал до 400 кг на тежест, а дължината му до 2,50…
Някога улова на паламуд в Черно море се е измервал в каруци, а тази на скумрия се е носел на снопове. Тогава по онова време тюлените също похапвали доволно по бреговете на крайбрежието своя дял, а делфините се носели по черноморската шир като стада. Тогава морските риболовци разбирали, какво вещае времето, дали ще има добър риболов и т.н. Улова на делфини и то с пушка, довел пагубни последици. Въпреки по-късно въведената заповед за прекратяване на риболов и делфини, това не помогнало значително и не било достатъчно да възстанови баланса във водите на Черно море. През 1968 г, Черноморската скумрия по българските брегове изчезнала и днес дори не е познат този вид. Днес скаридите и огромните белославски раци, които някога са предлагани в изобилие днес се смятат за деликатес, който може да се вкуси все по-рядко. Единствено вида им е представен в аквариуми. Наред с тяхното зачезване има голяма вероятност да…
Черно море се смята за богато на биологични видове. Във водите му живеят към 180 вида риби и три типа делфини. До края на ХХ век то е обитавано и от тюлени монах, а само преди един век в него е имало и китове. От научни данни се посочва, че през 1880 г. в Грузия, има сведения за ивичест кит, който обитавал дълбините на морето около селце Кабулети. Отново по писмени данни се посочва, че чудовищно големите размери на кита, уплашили местните жители и много от тях, напуснали тези земи. Днес останки от скелета на големият морски обитател се пазят в научния музей в Тбилиси. За китовете е известно, че са единствените по рода си толкова огромни обитатели на водните басейни, но не са единствените в Черно море, за които от рибарски истории, приказки и спомени на опитни рибари се разказват всякакви неща. Сред впечатляващите риби на миналото се разказват…
Със стотици милиони години Черно море се видоизменя и от езеро преминава в море. Във вида, който днес го познаваме десетки хиляди видове от морския свят са измирали, на тяхно място са се зараждали нови, а някои коренно са променили облика си, за да се нагоди към новите условия. В днешното познато ни Черно море се е формирал необичаен живот и част от него съществува в наши дни. За формиране на рибната фауна, в значителна степен влияние оказва необичайното геологично минало. В началото откъснатостта му от други морета и океани, придава на солеността по-различина форма, далеч по-ниска от тази на останалите морета и океани. Вида му се е променял в широки граници, а резките колебания са допринесли за съществени промени във водния състав на риби. Едни от тях са се запазили и до наши дни. С последната връзка между Черно мре и Атлантическия океан се допринася за постепенното му осоляване…

Вход